Lưu ý khi du lịch vùng cao, nơi có đồng bào thiểu số

Lưu ý khi du lịch vùng cao, nơi có đồng bào thiểu số

Mình chia sẻ một chút kinh nghiệm khi đi du lịch vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đừng bao giờ dùng cụm từ “người dân tộc”, “bọn dân tộc” hay dùng từ có ý coi thường các nhóm đồng bào thiểu số. Họ coi đó là sự kỳ thị chủng tộc, sự xúc phạm rất nặng nề.

Đơn giản hãy gọi chung là “đồng bào” hoặc đầy đủ cụm từ “dân tộc thiểu số”.
Nếu muốn hỏi họ thuộc dân tộc gì thì có thể dùng:
– Mình(nhà mình) thuộc dân tộc gì ạ?
hoặc lịch sự hơn:
– Mình (nhà mình) là người Hmong, người Thái hay gì ạ? (Tùy thuộc vùng mình đến có đồng bào Thái, Hmong, Mường…)
 
CATEGORIES
TAGS
Share This